#92509

כן, עם כלי הלאסו המגנטי ואז עם מסיכה שיפצתי כמו שהסברת בשיעור 4.