#93565

כן,

אפשר לייצר סוג לכל מבט ולשים את המבטים הרלוונטיים למדרגות/פרטים וכו בכל סוג,

את יכולה לראות דוגמה לסדר כזה בצילום מסך הבא,

https://www.screencast.com/t/JIyQCLZe0tFc

שהוא חלק מהתרגיל בספר רוויט שלי,

הנושא גם מוסבר בעמוד 104 בספר,

 

בהצלחה