#93855

הנני מצרף 5 שקופיות של הפעולות שעשיתי – בדיוק לפי הסרט אבל המלבן נוצר !

מענה ל־פקודת FILL 1

מענה ל־פקודת FILL 2

מענה ל־פקודת FILL 3

מענה ל־פקודת FILL 4

מענה ל־פקודת FILL 5

מה לא בסדר בפעולות שלי ?

בברכה

איתי