#93979
tom_98tom_98
משתתף

הטעות שלי הייתה בזכוכית הרצפה היא הייתה הפוכה, בגלל זה התוצאות היו שונות.(הזכוכית ברצפה יצאה הרבה יותר טובה)

לגבי ההשתקפויות בזכוכית הסגירה של המדרגות, איך אני יוצרת פחות השתקפויות?. מענה ל־מספר שאלות 1