#97251
Avatarהדר שר
משתתף
Offline
Topics: 8
Replies: 10
Been thanked: 0 times

זה מרנדר לי בקבצים אחרים אבל לא בקובץ הספציפי שאני עבדתי עליו וערכתי אותו..

ניסיתי לשים אותו גם במחשב אחר והוא לא מאפשר לרנדר גם בו..