#99928

עשיתי ניסיון על קובץ pdf שהיה לי

הוא פתח אותו כוקטורים

ניסיתי לעשות יexport as  סוג קובץ בחרתי dwg ואז זה הביא לי את השגיאה הזו