#100179

עומרי , לפני שהגעתי לאתר שלך למדתי מספר אחר .

חשבתי שאין עוד אתרים …

אחרי שהתוודעתי לאתר שלך וקניתי את כל הספרים ולמדתי מתוכם , תדע שאיני מתכוון סתם להחניף , אבל באמת אין כמו הספרים שלך ! ההגשה , הרמה , הירידה לפרטים וההסברים המדוייקים .

החשש שלי , שכיון שהנני לומד לבד שמא אתקע בדיוק באמצע עבודה עם לקוח .

בברכה

איתי