#102606

כשאני פותחת תקיית קומפוננטים מהמודל מופיעות רק 2 תקיות ברירת המחדל.

הקומפוננטים ששלחת שמורים בתקיה רגילה- איפה למקם אותם כך שיופיעו בחלון הקומפוננטים?