#103064

זהוא כשאני לוחצת הוא כותב שיש שגיאה באדום…