#105589

אין לי סרגל כזה ככה שאין לי איפה לפתוח את האופציות האלו בטח אצלי זה במקום אחר ולא הצלחת למצאו איפה