#105831
יעליעל
משתתף

לא,

זה חוזר על עצמו בכל הפאות שפונות לצל

???