#105839
יעליעל
משתתף

זהו שזה לא חומר ספציפי, כל החומרים בכוון הזה.

יכול להיות קשור למפת סביבה?