#93528
simy6363simy6363
משתתף

והתקינו לי תונכה עלי לפני חודשיים מה אתה חושב יכול להיות שזה קשור לתכני שלא התקין נכון כי במודל שלי שאין עדיין חומרים זה כן מרנדר